Showing 1 Result(s)
หางาน marketing executive

รู้จักกับ marketing executive อาชีพนี้ใช่นักการตลาดหรือไม่ ?

สำหรับน้อง ๆ สายบัญชี หรือ เรียนการตลาดมา อาจจะเคยได้ยิน  marketing executive ไม่ว่าจะตามบริษัท องกรณ์ต่าง ๆ หน่วยงานที่มีการหากำไร นั้นจะต้องมีอาชีพนี้อยู่แน่นอน แต่ว่าจะใช้ ตำแหน่งอะไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการบริการหายในองกรณ์นั้น ๆ เช่น Marketing Officer หรือ Marketing Coordinato เป็นต้น แต่ทั้งหมดทั้งมวล หากเราจะหางาน marketing executive ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือตำแหน่งเดียวนั้นเอง แต่เพียงแค่ชื่อเรียกต่างกัน   หน้าที่ของ marketing executive  หากเราจะหางาน marketing executive เราจะต้องรู้จักหน้าที่ของตำแหน่งอย่าง marketing executive กันก่อน ซึ่งหน้าที่ของตำแหน่งนี้หากพูดง่าย ๆ คือการสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าต่าง ๆ หรือ ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก การสร้างความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง หรือ  วีดีโอโดยการประสานงานกับทีมกราฟฟิค และการควบคุมสื่อ Social ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่พูดถึง  และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด กล่าวคืองานทางการตลาดทั้งหมดจะตกมาอยู่ที่ทีมนั้นเอง   เรียนจบสายไหนมาถึงจะทำงานตำแหน่งนี้ได้   แน่นอนว่าเด็กที่เรียนจบสายตรงมาอย่างการตลาดนั้นสามารถเข้ารับทำงานได้อย่างแน่นอน แต่สำหรับสายอื่น ๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในแต่ละบริษัทไป ว่าทีมการตลาดต้องการกำลังคนแบบไหน อาทิเช่น ออกแบบเป็น สร้างเว็บไซต์ได้ หรือความสามารถอื่น ๆ ขึ้นอยู่เคสต่อเคสนั้นเอง   เงินเดือนดีหรือไม่ ?   เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ต้องดูแลในหลา …