Showing 1 Result(s)
น้ำตาล

น้ำตาล ความหวานที่ขมขื่น

แม้จะมีรสชาดที่หวาน ชื่นจ ถูกใจใครหลาย  ๆ คน แต่จากการรายงาน และ งานวิจัยหลายที่ น้ำตาลเป็นภัยร้านแอบแฝงที่หลาย ๆ จากการกินที่หลาย ๆ คนไม่ทันระวังตัว เพราะ น้ำตาลนั้นเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่ง