ทำความรู้จักองค์กรภาครัฐ ที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิ์ด้านประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น1

การมีรถยนต์ก็มักจะต้องมาคู่กันกับการทำประกันภัยรถยนต์ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทำประกันแบบชั้น 2 หรือ 3 ก็ตาม เรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องพิจารณาใส่ใจเสมอ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะมีการระบุไว้ในกรมธรรม์สัญญาอยู่แล้ว ตรงนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่มีรถจะต้องอ่านศึกษาทำความเข้าใจ แต่ทว่าในกรณีที่เอกสารกรมธรรม์สัญญามีการระบุไว้ซึ่งข้อความที่ดูไม่เป็นธรรม หรือเมื่อคุณจำเป็นจะต้องมีการเคลมประกัน ซึ่งคุณได้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้ด้วยแต่รู้สึกว่าได้รับความคุ้มครองไม่ครบถ้วน หากเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นจะเรียกร้องหรือร้องเรียนกับใครได้บ้าง ครั้งนี้เราจึงขอมาแนะนำองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องเหล่านี้โดยตรงให้คุณได้ทราบกัน

เมื่อได้รับสิทธิประโยชน์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไม่ครบถ้วน ควรแจ้งใคร

สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องของการประกอบการธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยนั้นจะมีองค์กรที่ชื่อว่า คปภ. หรือชื่อเต็มก็คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย องค์กรนี้แม้จะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยรัฐก็ตาม แต่ก็แยกส่วนออกมาจึงไม่ใช่หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หน้าที่หลัก ๆ ก็จะดูแลในเรื่องของการประกอบกิจการธุรกิจประกันภัยแบบต่าง ๆ ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต รวมถึงประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่มีอยู่ด้วย

การดูแลของ คปภ. จะกำกับดูแลเรื่องของการประกอบการธุรกิจประกันภัยไปจนกระทั่งถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่ทำประกันด้วย เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบดูแลเรื่องการดำเนินกิจการธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ เพื่อให้องค์กรธุรกิจประกันภัยดำเนินกิจการอยู่ในกรอบความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ทำประกัน ถ้าเป็นกรณีคุณทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้กับบริษัทประกันแห่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าได้รับการดูแลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามข้อตกลงในเอกสารกรมธรรม์สัญญา คุณสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่คปภ.ได้เลย ซึ่งทางหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ทำประกันเอง

หากร้องเรียนไปแล้ว คปภ.จะดำเนินการอะไรบ้าง

กรณีที่คุณเป็นผู้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แล้วไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามหนังสือสัญญา หรือได้รับการปฏิบัติจากบริษัทประกันแบบไม่เป็นธรรม อย่างกรณีที่เยอะที่สุดก็คือ บริษัทประกันบ่ายเบี่ยงหรือขอผัดผ่อนที่จะไม่ชดเชยเรื่องเงินเคลมประกัน โดยมีการยกเงื่อนไขต่าง ๆ ขึ้นมาอ้าง หรือมีการใช้เงื่อนไขในเอกสารกรมธรรม์สัญญาที่ดูกำกวมขึ้นมาอ้าง กรณีแบบนี้เมื่อคุณทำการร้องเรียนไปที่ คปภ.แล้ว ทางคปภ. ก็จะดำเนินการให้คุณดังนี้

  • เริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของทั้งสองฝ่าย
  • หากไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้ ก็จะมีการนำเรื่องร้องเรียนของผู้ทำประกันขึ้นมาพิจารณา โดยมีการทำหนังสือร้องเรียนตามลำดับขั้นตอน
  • การตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมาตรวจสอบและพิจารณาข้อร้องเรียน
  • หากสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าทางบริษัทประกันผิดจริง ก็จะดำเนินการยึดใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยกับบริษัทประกัน

จากที่กล่าวมานี้คุณจะเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐอย่าง คปภ. จะเริ่มต้นให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายบริษัทประกันภัย และฝ่ายผู้ทำประกันในขั้นแรก คือ ไม่ปักใจที่จะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ถ้าทาง คปภ. พบข้อพิรุธต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองของบริษัทประกันก็จะดำเนินการเป็นธุระเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับฝ่ายผู้ทำประกันทันที ซึ่งแบบนี้ทำให้ผู้ทำประกันไม่ประกันแบบไหนก็อุ่นใจได้มากขึ้น

จะร้องเรียนหรือติดต่อขอคำปรึกษาจาก คปภ. ทางไหนได้บ้าง

คปภ. มีช่องทางการติดต่อร้องเรียนและขอคำปรึกษาได้หลายช่องทาง ซึ่งมีดังนี้

  • สายด่วน คปภ.: 1186
  • Website: www.oic.or.th
  • กระดานเรื่องร้องเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์: http://oiceservice.oic.or.th/oicrequest/index.php
  • แอปพลิเคชันของ คปภ.

ตอนนี้คุณคงได้รู้แล้วว่า มีหน่วยงานที่พร้อมจะรับฟังและอยู่เคียงข้างเราเวลาที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกัน ไม่ว่าคุณจะทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทำประกันแบบชั้น 2 หรือ 3 ก็ตามแน่นอนว่าเราย่อมต้องการความคุ้มครองที่เป็นธรรมตามหนังสือสัญญา นั่นเป็นเหตุผลหลักและเหตุผลแรกที่เราทำประกันรถยนต์ แต่ถ้าเราไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือความคุ้มครองที่เราควรจะได้ ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องต่อสู้เรียกร้อง เพื่อทวงสิทธิ์ของเราเองกลับมา และ คปภ.ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดำเนินการทวงความยุติธรรมกลับคืนมาให้คุณ แต่อย่างไรก็ดีก่อนจะทำประกันภัยใด ๆ แนะนำให้อ่านศึกษาเอกสารกรมธรรม์สัญญาให้ดี เพื่อจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนั่นเอง